تماس با ما

آدرس و موقعیت واحد توسعه تحقیقات بالینی

کاشان، بلوار قطب راوندی، بلوار پرستار، بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی، طبقه منفی یک
تلفن تماس : 0315590 داخلی 113 سرکار خانم معراجی