راهنمای پذیرش و مشاوره

اساتید، دستیاران، پرسنل و دانشجویان گرامی جهت رزرو مشاوره به واحد توسعه تحقیقات بالینی مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند
تلفن: 0315590 داخلی: 113
و جهت مشاوره الکترونیکی یا از طریق ارسال ایمیل سوالات خود به آدرس زیر اقدام نمایند:
 E-Mail: info@yasrebihospital.ir
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی کاشان
The Advocate Center for Clinical Research, Ayatollah Yasrebi Hospital, Kashan, Iran