Project Details

اجرای پروژه های تحقیقاتی با تکنیک های نوین در حوزه فناوری در سرطان

  • بررسی وضعیت تطابق پرتوئی دو شتاب دهنده خطی پزشکی فعال در بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت ا… یثربی کاشان
  • بررسی اثر نانوکورکومین بر سوختگی پوست بیماران ناشی از رادیوتراپی سرطان پستان
  • بررسی صحت محاسبه دوز سیستم طراحی درمان ISO Gray برای میدان های تابشی مجاور هم در رادیوتراپی
  • براورد میزان دوز اشعه دریافتی جنین و تخم دان در پرتودرمانی بیماران مبتلا به تومور مغزی
  • بررسی خصوصیات اگزوزوم های مشتق از سلول های گلیوبلاستومای تیمار شده با 5FU در رده سلولی U87
  • سنتز و بررسی اثر نانوپارتیکل پلاتین با پوشش5FU برآپپتوز سلولهای ردهU87 گلیوبلاستومای انسانی از طریق تغییر بیان ژن های مسیر Wnt و پروتئین های آپپتوزی