برنامه راهبردی

برنامه راهبردی

کارفرمایان بدون داشتن چشم‌انداز و برنامه روشنی برای آینده، ممکن است تصمیمات اشتباهی برای کسب و کارشان بگیرند و کارمندان درباره موقعیت‌شان در سازمان دچار سردرگمی می‌شوند. برنامه ریزی راهبردی یا همان برنامه استراتژیک نقشه راهی است که با استفاده از آن، مسیر تحقق اهداف سازمانی‌مان را ترسیم می‌کنیم. برنامه ریزی راهبردی مانند مسیریابی است که دائماً مسیر رسیدن به چشم انداز سازمان را رصد و کمک می‌کند سازمان از مسیر، منحرف نشده یا اگر منحرف شد، سریع به مسیر درست برگردد

اهداف و اثرات برنامه راهبردی

  • تغییر محیط درونی سازمان
  • تعیین مسیر حرکت برای سازمان
  • کاهش تاثیر منفی تغییرات ناخواسته روی شرکت
  • افزایش کارایی و اثربخشی در سیستم
  • کاهش ضایعات و کارهای غیرضروری در سازمان
  • تدوین استانداردهایی برای تسهیل و کنترل فرایند

برنامه راهبردی واحد توسعه تحقیقات بالینی

به یاری خداوند بزرگ برنامه عملیاتی واحد توسعه  تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی کاشان در محورهای زیردر سال ۱۳۹۶ اعلام می گردد
  • ارتقای سلامت جامعه
  • برنامه ریزی مشاوره ها
  • استفاده از امکانات و نیروی انسانی در راستای انجام پژوهش های بالینی
این برنامه در قالب سه محورفوق در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت ا... یثربی کاشان انجام میگردد.

سؤال متداول

مهمترین ویژگی برنامه راهبردی شما چیست؟
 
توسعه تحقیقات بالینی در راستای ارتقای سلامت جامعه یا رویکرد استفاده از امکانات و نیروی انسانی و برنامه ریزی مشاورین
 
رسالت و چشم انداز واحد توسعه تحقیقات بالینی را ذکر کنید؟
 

رسالت (Mission)

تلاش در زمینه ارتقاء توانمندیهای پژوهش اساتید، محققین و دانشجویان دانشگاه با ارائه مشاوره­های مختلف، تهیه و تنظیم پرسشنامه تحقیقاتی، آماری، اپیدمیولوژی، مقاله نویسی و سایر خدمات پژوهشی مورد نیاز ایشان.

چشم انداز (Vision)

توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی و سایر تحقیقات علمی-کاربردی در زمینه تحقیقات سرطان