برنامه حضور مشاوران

تقویم کاری و حضور مشاوران در واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

سؤال متداول

کجا و از چه طریقی میتونم با مشاور تحقیقاتی ملاقات داشته باشم؟
مشاوران محترم واحد مطابق برنامه زمان بندی درج شده در واحد حضور دارند . در صورت دریافت اطلاعات با شماره تماس0315590 داخلی 113 تماس حاصل نمایید.
هزینه خدمات مشاوره چقدر است؟
پژوهشگر با مراجعه به واحد توسعه تحقیقات بالینی ،پس از پرنمودن فرم " بررسی طرح های تحقیقاتی " درخواست خود را مطرح نموده و در صورت تصویب در شورای پژوهشی ،برآورد هزینه می گردد.
رزومه کاری و سوابق تخصصی مشاور؟
جهت دریافت رزومه پژوهشگران و مشاورین به سایت های معتبر google scholar  و سامانه علم سنجی مراکز دانشگاهی مراجعه نمایند.