اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی واحد توسعه تحقیقات بالینی

خصوصیات ممتاز اعضای هیئت علمی

  • ثبت مالکیت فکری (پتنت) دستاوردهای پژوهشی
  • استفاده از فناوری نوین در عرصه درمان و پژوهش
  • ترجمه کتاب
  • استاد تمام و پژوهشگر برتر
  • اجرای مگا پروژه  تحقیقاتی در سطح شهرستان
  • چاپ مقاله چند ملیتی در ژورنال های بین المللی

سؤال متداول

اعضای هیئت علمی هرچندسال و چگونه انتخاب می شوند؟
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران با ابلاغ ریاست واحد انتصاب میشوند و مدت زمان آن بسته به نظر پژوهشگر و ریاست واحد متفاوت می باشد  
آیا مشاوره گرفتن از اعضای هیئت علمی بصورت رایگان هم داریم؟
  • اساتید، دستیاران، پرسنل و دانشجویان گرامی جهت رزرو مشاورهبه واحد توسعه تحقیقات بالینی مراجعه کرده و با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند: تلفن: 0315590   داخلی: 113

و جهت مشاوره الکترونیکی یا از طریق ارسال سوالات خود به ایمیل زیر اقدام نمایند

  • E-Mail: info@yasrebihospital.ir