آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Tag Archives: بیمارستان یثربی کاشان

By | ۱۳۹۶-۰۹-۲۷

کسب مجوز راه اندازی نخستین واحد توسعه تحقیقات بالینی در کاشان

کسب مجوز راه اندازی نخستین واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این دانشگاه موفق به کسب دو مجوز راه اندازی واحد حمایت از تحقیقات...