آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Archives

By | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

اجرای پروژه های تحقیقاتی با تکنیک های نوین در حوزه فناوری در سرطان

اجرای پروژه های تحقیقاتی با تکنیک های نوین در حوزه فناوری در سرطان بررسی وضعیت تطابق پرتوئی دو شتاب دهنده خطی پزشکی فعال در بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت ا… یثربی کاشان بررسی اثر نانوکورکومین بر سوختگی پوست بیماران ناشی...

By | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

اجرای مگا پروژه بررسی بروز و بقای سرطان در کاشان

اجرای مگا پروژه اجرای مگاپروژه بررسی بروز و بقای سرطان ها در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1392 تا 1401

By | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

چاپ 7 مقاله Q1 با ضریب تاثیر بالای 8 در سال 2021

چاپ 7 مقاله Q1 با ضریب تاثیر بالای 8 در سال 2021 مقالات با محوریت کووید19 و سکته های مغزی و تاثیر آن بر بیماری های مغزی و بیماری گالین باره همچنین مطالعه ای با هدف بررسی تأثیر درمان...

By | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

چاپ 8 مقاله Q1 با ضریب تاثیر بالای 11 در سال 2020

چاپ 8 مقاله Q1 با ضریب تاثیر بالای 11 در سال 2020 مطالعه ای با محوریت مقالات کووید19و ارتباط آن با بیماری ها ، سرطان ها و درمان آنها مطالعه ای در حوزه طراحی سیستم های بهینه و موثر...

By | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

چاپ 5 مقاله Q1 با ضریب تاثیر بالای 5 در سال 2019

چاپ 5 مقاله Q1 در سال 2019 با ضریب تاثیر بالای 5 مطالعاتی در حوزه انواع سرطان و کم خونی درمان آنها ،واکسن سرطان کلون و همچنین اثر توموگرافی کامپیوتری برای کاهش خطر بروز سرطان های ثانویه در بیمارانی...

By | ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

چاپ 3 مقاله بین المللی در ISI و PUBMED

چاپ3  مقاله در نمایه بین الملی ISI,PUBMED با ضریب تاثیر بالای 11 سه مقاله چند ملیتی با عناوین ذیل در نمایه بین المللی ISI و PUBMED با ضریب تاثیر بالای 11 به چاپ رسیده است پروژه اول Risk of...