آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Single News

اولین رکن موثر در مدیریت کووید19 آموزش است

وزیر بهداشت با بیان این که اولین رکن موثر در مدیریت بیماری کووید19، آموزش است، گفت: در آموزش باید گروه های هدف مشخص و مکانیزم انتقال پیام نیز متفاوت با گذشته و در سطح ملی باشد و‌ باید با زبان و گفتمان مورد قبول مردم، وارد این عرصه شد.

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: صدا و سیمای استان خراسان جنوبی که از ابتدای کرونا تا کنون در کنار حوزه سلامت بوده، می تواند برای ارائه آموزش به مردم این استان با گویش های بومی کمک زیادی کند البته باید در آموزش، ابداع و ابتکار هم داشت.

وی افزود: از برنامه “هر خانه یک پایگاه سلامت” می توان برای تقویت ارائه آموزش های حوزه سلامت به جامعه و خانواده ها استفاده کرد. “هر خانه یک پایگاه سلامت”، جامعه محور ترین طرح در حوزه بهداشت است و در قالب آن، قبل از بهورز، یک مرحله از خدمات حوزه سلامت به صورت جامعه محور و خانواده محور ارائه می شود و از این ظرفیت باید به شکل مطلوب استفاده کرد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در طرح محله محور مدیریت کرونا می توان سفیران سلامت را تکمیل کرد و اگر این اتفاق رخ داد، نظام سلامت در منطقه، تضمین می شود. آموزش به خانواده ها را می توان در قالب برنامه “هر خانه یک پایگاه سلامت” ارائه کرد. اگر از زن در خانه به عنوان محور انتقال دانش، مهارت های زندگی، پیشگیری، درمان های اولیه و بازتوانی استفاده کنید، بازی را برده اید.

دکتر نمکی یادآور شد: حتما باید تعداد مراکز سرپایی 16 ساعته در استان خراسان جنوبی، تقویت شده و گسترش پیدا کند. این استان پراکندگی جمعیت دارد. باید در تقویت دسترسی مردم به این مراکز، تلاش بیشتری در خراسان جنوبی انجام شود. البته گسترش مراکز سرپایی به معنی ساخت پایگاه یا مرکز جامع سلامت نیست بلکه می توان از مساجد و مدارس استفاده کرد که در غیر این صورت با طوفانی از بیماران بستری روبرو خواهید بود.

وی افزود: مراکز سرپایی 16 ساعته بهترین فیلتر برای کاهش ورودی و مراجعه دیر هنگام بیماران به بیمارستانها است. در این مراکز حتما باید تست های آزمایشگاهی سریع انجام شود اما اگر تست سریع یک بیمار مثبت شد و با تشخیص پزشک نیاز به پذیرش و بستری در بیمارستان داشت، حتما باید از او تست PCR گرفته شود و هیچ بیمار کووید19 در بیمارستان نباید بدون تست مثبت PCR بستری شود چون ملاک ما بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، تست PCR است.

وزیر بهداشت گفت: یکی از بحث های جدی ما، ارائه خدمات مراقبتی در منزل و ایزولاسیون و جداسازی آنها از سایر افراد است. با اقامتگاه هایی که برای بیماران از سوی دکتر کولیوند رییس کمیته پشتیبانی طرح شهید سلیمانی در نظر گرفته شده، حتما قرارداد امضا کنید.

دکتر نمکی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در ماه های گذشته، تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران کووید19 بود که خوشبختانه این مشکل در اکثر مناطق کشور حل شده و برای تعدادی از شهرستانهای خراسان جنوبی، منابعی پیش پرداخت کرده ایم و دستگاه های اکسیژن ساز در حال ساخت است که به زودی خواهد رسید. اکسیژن، یکی از موثرترین نیازهای بیماران کووید19 است که باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا اگر با پیک زمستانی بیماری روبرو بودیم، دیگر مشکل تامین اکسیژن در این استان نداشته باشید.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی یک استان مرزی است و بحث بیماری های واگیردار و غیرواگیر و همچنین بیماری های مشترک بین انسان و دام، واکسیناسیون و دیگر بیماری ها نباید در این شرایط مغفول بماند

Leave a comment