آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Single News

عزم ملی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزارو چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شدد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و دراین قانون وظایف دستگاه های مرتبط اعلام و همچنین به مشوق های جمعیتی نیز پرداخته شده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای که با ایرنا داشت ، با اشاره به اینکه در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه قرار داریم در عین حال ابراز امیدواری کرد دستگاه‌ها وظایف و تکالیف خود را در اجرای این قانون به خوبی انجام دهند.

سید محمد حسینی افزود: زمانی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بلافاصله دولت ستاد و دبیرخانه مربوطه را تشکیل داد و اقدامات خود را آغاز کرد و رئیس جمهوری هم شخصا مدیریت جلسات را در این خصوص را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم یک دولت ولایی است و آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده همچنین رهنمودهای معظم له در این زمینه در اولویت کار دولت قرار دارد.

منبع خبر : https://irna.ir/xjMs72

Leave a comment