آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Single News

اسکان جمعیت جوان از طریق افزایش تراکم یا بازآفرینی پیگیری می‌شود

استاندار تهران در جلسه خانواده و جمعیت استان تهران با تاکید بر اهمیت حمایت از جوانان در امر ازدواج گفت: اسکان جمعیت جوان از طریق افزایش تراکم یا بازآفرینی پیگیری می‌شود

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران؛ شامگاه شنبه علیرضا فخاری در جلسه ستاد خانواده و جمعیت استان با اشاره به اهمیت موضوع اظهار داشت: جمعیت عامل رشد و توسعه کشور است و فراوانی جمعیت به ویژه جمعیت هدفمند و رو به رشد به عنوان مولفه‌های قدرت ملی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حفظ استقلال و چرخه دائمی رشد و توسعه کشور به وجود جمعیت جوان برمی‌گردد؛ از این‌رو در این جلسات سهم دستگاه‌ها برای چگونگی شکل‌گیری جمعیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با شناسایی موانع با رویکرد آینده نگری، برنامه‌ها تدوین می شود تا به تحقق جوانی جمعیت برسیم.

استاندار تهران تاکید کرد: حدود ۶ میلیون جوان واجد شرایط ازدواج در استان تهران داریم، بر همین اساس در تشکیل خانواده مهم ترین موضوع اسکان است و از آنجا که در تهران، کمبود زمین داریم باید نسبت به تغییر بافت‌های مسکونی فعلی از طریق افزایش تراکم یا بازآفرینی اقدام شود.

منبع خبر : moi.ir/x3PCd

Leave a comment