طرح های پژوهشی

فهرست طرح های اجرا شده واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان
ردیف عنوان طرح تاریخ تصویب مجریان وضعیت طرح واحد ارایه دهنده
1 بررسی وضعیت تطابق پرتوئی دو شتاب دهنده خطی پزشکی فعال در بخش رادیوتراپی بیمارستان آیت ا… یثربی اشان 1399/11/15 داریوش خرمیان خاتمه یافته بیمارستان یثربی
2 بررسی اثر نانوکورکومین بر سوختگی پوست بیماران ناشی از رادیوتراپی سرطان پستان 1401 دکتر سروی زاده خاتمه یافته بیمارستان یثربی
3 بررسی صحت محاسبه دوز سیستم طراحی درمان ISO Gray برای میدان های تابشی مجاور هم در رادیوتراپی 1399/11/07 محمود نراقی آرانی دردست اجرا بیمارستان یثربی
4 براورد میزان دوز اشعه دریافتی جنین و تخم دان در پرتودرمانی بیماران مبتلا به تومور مغزی 1400/03/21 داریوش خرمیان دردست اجرا بیمارستان یثربی
5 بررسی بروز و بقای سرطان ها در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشاناز سال1392-1402 1401 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
6 بررسی خصوصیات اگزوزوم های مشتق از سلول های گلیوبلاستومای تیمار شده با 5FU در رده سلولی U87 1400/12/01 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
7 سنتز و بررسی اثر نانوپارتیکل پلاتین با پوشش5FU برآپپتوز سلولهای ردهU87 گلیوبلاستومای انسانی از طریق تغییر بیان ژن های مسیر Wnt و پروتئین های آپپتوزی 1400/12/01 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
8 بررسی تاثیر استفاده موضعی از ژل  عصاره ریشه کاسنی بر بروز و شدت درماتیت ناشی از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان 1401/07/30 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
9 اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر شفقت بر شدت درد تنظیم هیجان تصویر بدنی استرس بین فردی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان 1401 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
10 بررسی مشکلات روان شناختی همسران مبتلا به سرطان 1402 1402 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
11 بررسی مشکلات روان شناختی زنان مبتلا به سرطان در کاشان سال1402 1402 دکتر مصطفی سروی زاده دردست اجرا بیمارستان یثربی
12 طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش انگیزه بهبودی در بیماران سرطانی. 1398 دکتر مصطفی سروی زاده خاتمه یافته
13 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب، افسردگی ، رضایت زناشویی، پذیرش درد و انعطاف پذیری روانشناختی و ترکیب بدن افراد مبتلا به سرطان سینه 1397 دکتر مصطفی سروی زاده اتمام یافته مقاله شد
14 بهبود ساختار ژلی-پلیمریPASSAG و تاثیر عوامل خارجی بر روی پاسخ دوزیمتر 1397 دکتر مصطفی سروی زاده اتمام یافته
15 بررسی اثر ملاتونین بر میزان استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از دوز حاد تابش یونساز در ساقه مغز موش صحرایی 1397 دکتر مصطفی سروی زاده اتمام یافته
16 بررسی تاثیر بیان تجربه بازماندگان سرطان بر تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان 1397 دکتر مصطفی سروی زاده اتمام یافته
17 بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان یثربی 1401 دکتر مصطفی سروی زاده در دست اجرا
18 بررسی میزان دز جذبی ناشی از تابش پرتوهای یونیزان الکترون، پروتون و آلفا بر سلول، هسته، میتوکندری و لیزوزوم و غشای آن ها با استفاده از ابزار شبیه سازی مونت کارلو Geant4 1397 دکتر مصطفی سروی زاده در دست اجرا