اعضاء شورای پژوهشی

دکتر مصطفی سروی زاده
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

اخلاق در پژوهش های پزشکی و ویرایش مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
مهندس داریوش خرمیان
کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، پیگیری و چاپ مقالات و ثبت بیماری ها

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
دکتر حسین اکبری
دکترای آمار زیستی

مشاوره،آمار و آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، ویرایش مقالات و گزارش علمی

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
دکتر علی ابراهیمی
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی (جستجوی منابع و تدوین پروپوزال)

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
دکتر محسن تقی زاده
دکترای علوم تغذیه

مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی (جستجوی منابع،تدوین پروپوزال)

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
دکتر سیده نسیبه طباطبایی
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت و پیگیری چاپ

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
دکتر حامد میرزایی
دکترای زیست فناوری پزشکی

مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت و پیگیری چاپ

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل
دکتر سید علیرضا طلایی
دکترای فیزیولوژی

پروپوزال نویسی، جستجوی منابع الکترونیکی، سابیمت و پیگیری چاپ

اینستاگرامگوگل اسکولارایمیل

برخی از حقایق را ببینید

با هم می شماریم ...!!!

18

پروژه های موفق

31

مقالات ارسالی

2

ثبت اختراع

22

اعضای تیم