خدمات ما

برنامه حضور مشاوران

مشاوران ارشد و کارشناسان پژوهشی طبق جدول زمان بندی در ایام هفته آماده ارائه خدمات مشاوره

Read More

قوانین و آئین نامه ها

دریافت آخرین قوانین و آئین نامه های واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان

Read More

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی توانمند و برجسته با بیش از 130 سال سابقه و 124 مقاله در حوزه ی پژوهش و...

Read More

برنامه راهبردی

برای آنکه بدانیم اکنون کجا قرار گرفته ایم و در آینده واحد توسعه تحقیقات به کدام سمت حرکت خواهد کرد

Read More

خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

دریافت مشاوره و ارائه خدمات تخصصی از بهترین و باتجربه ترین مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی

Read More

سند استراتژیک

در این سند بیش 18 مورد از نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها بیان و تشریح گردیده

Read More