درباره ما

درباره واحد توسعه و تحقیقات بالینی شهید دکتر محمد زارع

تاریخچه و اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت ا... یثربی کاشـان در محوطه داخل بیمارستان قرار دارد، درسال 1396 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان وقت جناب آقای دکتر رضا ملک زاده با راه اندازی واحد تحقیقات توسعه بالینی بیمارستان یثربی کاشان وابسته به بخش خصوصـی مـوافق و مورد تصـویب قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال1397 فعالیت منسجم خود را با معرفی اعضای شورای پژوهشی جدید از طرف معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه از سر گرفت. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان یثربی کاشان با وجود دستگاه هــای رادیوتراپی و براکی تراپی در نظــر دارد با ارائه خدمات مشــاوره ای در مراحل مختلف انجـام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز جامعه، و برگزاری شورای پژوهشـی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های سرطان با امید به پیشگیری و بهبود بیماران از طریق همکاری با مراکز فعال در این زمینه و همکاری با مراکز دانشگاهی و علمی تبادل نظر نماید.

  • انجام بیش از 20 پروژه ی موفق
  • تحقیق و ارسال بیش از 30 مقاله بین المللی
  • ثبت 2 اختراع ملی و طرح تحقیقاتی در حوزه ی سرطان
  • حضور بیش از 20 نفر متخصص و اعضای هیئت علمی در واحد توسعه
پروژه های واحد توسعه ...
برخی از حقایق را ببینید

با هم می شماریم ...!!!

18

پروژه های موفق

31

مقالات ارسالی

2

ثبت اختراع

22

اعضای تیم
پژوهشگران برتر

ممتاز ترین متخصصان پژوهشی و محققان بالینی

دکتر مصطفی سروی زاده

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر سید امیر ابراهیم زاده

متخصص رادیولوژی و تصویربرداری

مهندس محمود نراقی آرانی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

مهندس داریوش خرمیان

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی