سند استراتژیک

سند استراتژیک واحد توسعه تحقیقات بالینی

برای ارائه خلاصه نویسی قوی برای سطح کلی بالا، از یک چابک استفاده کنید. برنامه های تکراری در استراتژی شرکت، تفکر مشارکتی را برای پیشبرد گزارش ارزش کلی تقویت می کند. از طریق تغییر در محل کار و توانمندسازی ، جهان بینی جامع نگرانه از نوآوری مختل کننده را رشد می دهد.
 • رسالت ( ماموریت)
تلاش در زمینه ارتقاء توانمندی های محققان، محققین و دانشجویان دانشگاه با ارائه مشاوره های مختلف، تهیه و تنظیم پرسشنامه تحقیقاتی، آماری، اپیدمیولوژی، مقاله نویسی و سایر خدمات پژوهشی مورد نیاز ایشان.
 • چشم اندازه ( Vision)
توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی و سایر تحقیقات علمی-کاربردی در زمینه تحقیقات سرطان

ارتقاء مدیریت امور پژوهشی مربوط به مرکز تحقیقات بالینی

 • افزایش تعداد مشاوره و خدمات مورد نیاز
 • ارائه مشاوره آماری در تمام روزهای هفته به متقاضیان
 • استخدام و به کارگیری تمام وقت یک نفر متخصص با تجربه آماری با توجه به حجم بالای مصرف برای مشاوره آماری
 • به کارگیری پاره وقت یک نفر متخصص با تجربه اپیدمیولوژی
 • برگزاری جلسات جلسات باحضورمعاونت محترم پژوهشی ومشاوران محترم مرکز
 • ایجاد تسهیلات توانمندسازی سازنده
 • آموزش چهره به چهره
 • برگزاری کارگاه های توانمندسازی پژوهشی هماهنگی قبلی با معاونت پژوهشی دانشگاه
 • برگزاري كلاسهاي آموزشي نياز به ارزيابي از مطالعات و مشاوره قبلي با معاونت پژوهشي دانشگاه
 • استفاده از اساتیددانشگاه واساتید خارج ازکشوردرتوانمندسازی افرادجوان دربرگزاری کارگاه هاوکلاسهای آموزشی موردنیاز
 • افزایش هزینه پژوهشی مورد نیاز
 • ارائه خدمات جانبی از ورود اطلاعات در مقالات کامپیوتر، تایپ و تصحیح
 • ارائه برنامه مشاوره و اطلاعات لازم به بررسی از طریق وب سایت مرکز
 • تنظیم وقت مشاوره مشاور با نیاز به اساتید و متخصصان و وقتان گرامی

سوال متداول

اهداف کلان در این واحد چه مواردی هست؟
افزایش تعداد مشاوره­ ها و خدمات مورد نیاز محققان ارتقاء مدیریت امور پژوهشی مربوط به مرکز توسعه تحقیقات بالینی برگزاری کارگاه­های توانمندسازی پژوهش براساس هماهنگی قبلی با معاونت پژوهشی دانشگاه
مهم چشم اندازه تا سال 1402 چیست؟
به کارگیری پاره وقت یک نفر متخصص با تجربه نانوفناوری استخدام و به کارگیری تمام وقت یک نفر متخصص با تجربه آمارزیستی با توجه به حجم بالای تقاضا برای مشاوره آماری
نحوه ی ارتباط واحد توسعه با سایر مراکز تحقیقاتی چگونه ست؟
 • اساتید، دستیاران، پرسنل و دانشجویان گرامی جهت رزرو مشاورهبه واحد توسعه تحقیقات بالینی مراجعه کرده و با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند: تلفن: 0315590   داخلی: 113
و جهت مشاوره الکترونیکی یا از طریق ارسال سوالات خود به ایمیل زیر اقدام نمایند
 • E-Mail: info@yasrebihospital.ir