آدرس:کاشان-بلوار قطب راوندی-بیمارستان فوق تخصصی آیت ا... یثربی

Single News

فراخوان سازمان بهداشت جهانی در ایران برای پروپوزال پژوهانه ویژه EM

به آگاهی می رساند، به منظور ارتقای سلامت در منطقه، فراخوان پروپوزال پژوهانه (Grant) ویژه EM برای تحقیق در زمینه های اولویت دار سلامت عمومی (RPPH) ۲۰۲۳-۲۰۲۲ اعلام  می گردد.
https://www.emro.who.int/search/en/index.htm?q=rpph

Leave a comment